Leder i klima-lobbyorganisasjonen Zero, Marius Holm, mener det er bra at regjeringen øker forskningsinnsatsen på grønn omstilling, men synes midlene for å få innovasjonene ut i markedet blir litt for smått.

— Det vanskelige er ofte å løfte disse produktene til et kommersielt marked. Det er ikke forskningen som er flaskehalsen, men å gå fra demo til stor skala, sier Holm.