90 prosent av norske muslimer mener kvinner skal bestemme bruk av hijab selv