Trodde du debattene om grå, uformelige byråkrat-konstruksjoner ville kjølne da ACER-saken var unnagjort i Stortinget? Tro om igjen. Acer-debatten, som engasjerte bredt blant befolkningen, halve Ap og grasrota i fagbevegelsen, har gitt ny kraft til «Nei til EU»-bevegelsen. Det momentumet har organisasjonen tenkt å utnytte til det fulle. EU-tilhengernes organisasjon «Europabevegelsen» har til og med sett seg nødt til å stå opp fra de døde igjen.

Vi tar gleden på forskudd, og gir deg en kjapp oversikt over EU-sakene som har potensial til å holde fyr i glørne under Arbeiderpartiets føtter det neste året:

Trøbbel for tungtransporten

Arbeidsgiverne og arbeidstakerne i langtransport-bransjen står samlet mot EUs nye regler for transportsektoren som utarbeides nå. Reglene skal sørge for at det blir enklere for utenlandske selskap å ta kjøreoppdrag innen norske grenser, såkalt kabotasje, etter EUs mål om fri flyt av varer og tjenester over grensene. Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) mener utenlandske kabotasjekjørere har så ulike konkurransevilkår sammenliknet med norske selskap at det skader norsk langtransport.