Filter Nyheter søker journalister

Filter Nyheter leter etter to journalister som skal styrke redaksjonen i Oslo.

  1. Fast stilling (100 prosent): Filter Nyheter søker en kunnskapsrik reporter som kan arbeide selvstendig og effektivt med undersøkende journalistikk basert på egne ideer, uten turnusarbeid. 
  2. Vikariat, ca. seks måneder: Vi ønsker å raskt komme i kontakt med søkere med journalistiske ambisjoner som kan dekke aktuelle saker, bidra til langsiktige prosjekter og utføre andre oppgaver i redaksjonen første halvår 2023  – med mulighet for forlengelse.

Filter Nyheter er en liten, idédrevet redaksjon der journalistene er med på å bestemme avisens satsningsområder. Det er en del av vår modell å prioritere bort tradisjonell, løpende publisering til fordel for fordypning.

Det vil være en bonus om du har kunnskap og nettverk som er særlig relevant i journalistisk graving (f.eks. innen økonomi/revisjon, jus, teknologi, forvaltning, etterforskning), erfaring med visuell presentasjon av journalistikk eller behersker flere språk.

Én av Filter Nyheters satsninger er undersøkelser av digital desinformasjon, propaganda, subkulturer og radikalisering, så søkere med uformell dybdekunnskap om nettets irrganger er alltid interessante.

Filter Nyheter er i kontinuerlig endring – vi er åpne for søkere med bakgrunn fra helt andre tematiske områder enn dem redaksjonen prioriterer i dag.

Søkere aktuelle for vikariat må kunne tiltre snarlig. Søkere uten nylig erfaring fra avis bør legge ved en relevant skriveprøve.

Send søknad med referanser, CV og eventuelle arbeidsprøver til Harald S. Klungtveit (harald[a]filtermedia.no).

Søknadsfrist for den faste stillingen er torsdag 26. januar. Kandidater til vikariat blir vurdert fortløpende.