STATSRÅDEN feiret islamsk revolusjonsdag, PRIVATPERSONEN iransk nyttår og FRP-NESTLEDEREN møtte iransk forening

En del av debatten rundt fiskeriminister Per Sandbergs uvarslede reise til Iran og forholdet hans til Bahareh Letnes (28), har vært hvordan statsråden har turnert kontakten med den iranske ambassaden og regimevennlige eksil-iranere.

Dette er hva Filter Nyheter så langt har funnet ut om de ulike arrangementene Sandberg har deltatt på – og til slutt tidslinjen for selve Iran-reisen. Han opplyser at han opptrådte i tre ulike roller, og at Bahareh Letnes var til stede hver gang:

3. oktober 2017, ukjent sted: Venneforeningen

Per Sandberg og Bahareh Letnes deltok på det Sandberg selv har beskrevet som et «et møte hvor man vurderte oppstart av venneforening Iran/Norge».

Her var han tilstede i kraft av å være 1. nestleder i Frp, har Sandberg opplyst til Filter Nyheter.

Ifølge Sandberg ble det ikke noe av stiftelsen av den nye foreningen. Filter Nyheter har spurt Sandberg via departementet og hans politiske rådgiver hvem som deltok på møtet, hvor det fant sted og hvem som tok initiativet, men har så langt ikke fått svar.

«Norsk-Iransk Vennskapsforening», som eksisterer i dag, opplyser å ikke ha hatt noe med det aktuelle møtet å gjøre.

8. februar 2018, Akershus festning: Irans ambassade feirer Revolusjonsdagen 

Den iranske ambassaden i Oslo feiret i vinter det Sandberg har referert til som iransk nasjonaldagsfeiring, i et leid selskapslokale på Akershus festning.

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser til Filter Nyheter at det var statsråden Sandberg som var invitert av ambassaden – som han altså takket ja til – og at deltagelsen 8. februar var offisiell.

Bahareh Letnes var også tilstede, ifølge departementet.

Sandbergs stab har ikke gitt flere opplysninger om arrangementet, men etter alt å dømme dreide det seg om en mottakelse i forkant av 11. februar, regnet som nasjonaldag, da Iran feirer seieren til den islamske revolusjonen i 1979.

Utenriksdepartementet opplyser til Filter Nyheter at UD var representert på embetsnivå på mottakelsen, med personer fra den aktuelle fagavdelingen.

Feiringen av «de ti dager med soloppgang», som markerer tiden fra Ayatollah Khomeinis tilbakekomst til den iranske hovedstaden Teheran 1. februar 1979 og de påfølgende dagene fram til den siste statsministeren under Shah-styret, Shapour Bakhtiar, gikk av og flyktet til Paris, ender i årsjubileet for den islamske revolusjonen. I Teheran har  feiringen båret preg av prestestyrets militærparader og tilhengere som brenner amerikanske og israelske flagg

Markeringen i februar er symbolsk veldig viktig for det iranske regimet, forteller NUPI-forsker Kjetil Selvik til Filter Nyheter.

– Den markerer at Khomeini vendte triumferende tilbake til Iran etter nesten to tiår i eksil. Det er dette den islamske republikken og ambassaden i Oslo markerer, sier Selvik.

24. mars 2018, Røde Kors’ konferansesenter: Irans ambassade feirer persisk nyttår

Halvannen måned etter nasjonaldagsmottakelsen der Sandberg var en av de mest prominente offisielle gjestene, deltok han på et nytt arrangement i regi av den iranske ambassaden.

Dette var feiringen av iransk nyttår, en markering som ikke er regnet som politisk. Lørdagen etter selve nyttårsdagen hadde ambassaden leid Henry Dunant-salen hos Røde Kors i Oslo sentrum, som rommer opptil 225 personer.

Her har Sandberg opplyst at han var tilstede som privatperson.

Det var etter dette arrangementet Bahareh Letnes la ut bilde på Instagram av seg og Sandberg sammen:

På Dagsnytt 18 sist fredag, uttalte Sandberg at han «sutret seg til» å bli med på feiringen.

Filter Nyheter har ikke fått svar på om dette innebærer at han selv tok initiativet til tilstedeværelsen og hvordan formalitetene i så fall ble ordnet.

På spørsmål om Sandberg i 2017 eller 2016 deltok på nasjonaldags-, nyttårsfeiringen eller tilsvarende arrangementer tilknyttet den iranske ambassaden, svarer departementet nei.

Iran-reisen: Søkte Iran-visum 13 dager før Statsministerens kontor ble varslet

Det tok mange dager fra mediene  begynte å stille spørsmål om Sandbergs Iran-reise til helt grunnleggende fakta om turen ble klarlagt fra Sandbergs og departementets side.

I dag er det på det rene, basert på departementets opplysninger og tidligere etablerte fakta, at:

  • Sandberg søkte om turistvisum via den iranske ambassaden i Oslo 11. juli. Det er samme dag som Fiskeribladet første gang omtaler relasjonen mellom Sandberg og Letnes.
  • 15. juli blir Norges ambassade tatt på senga da det iranske utenriksdepartementet ringer om spør om hvilke møter Sandberg ønsker under besøket.
  • Departementene hjemme i Oslo, inkludert Sandbergs nærmeste stab, avkrefter 16. juli overfor ambassaden å ha hørt om noen privat Iran-reise. De tror ferien er lagt til Tyrkia.
  • Sandbergs Iran-visum ble innvilget 17. juli.
  • Han kjøpte flybilletter 19. juli
  • …og reiste til Iran 22. juli.
  • Først 24. juli blir Statsministerens kontor informert om at statsråd Sandberg er i Iran, i strid med de interne reglene han er pålagt av SMK.
  • 30. juli kommer Sandberg og Letnes hjem til Norge.
  • Ifølge VG leverer Sandberg mobiltelefonen sin til departement da han kommer på kontoret dagen etter, tirsdag 31. juli. Først torsdag 2. august tar PST hånd om telefonen for å undersøke om den ble hacket i Iran og vurdere å destruere den.
  • Har du opplysninger om saken? Send e-post til harald(A)filtermedia.no, eller ta kontakt på tlf 412 15 090 via Telegram eller Signal

Korrigering: I første publisering av denne artikkelen sto det at ambassadetilstelningen som feiret nyttår fant sted forut for selve nyttårsdagen – det riktige skal være etter.