Tirsdag lanserte regjeringen og statsråd Sylvi Listhaug (Frp) en slagplan for effektivisering av behandling av asylsøknader. Løsningen på treg saksbehandling, sendrektig bosetting og høye utgifter er å

  • Legge ned asylmottakene rundt om i landet
  • Ta imot alle asylsøkere på ett senter
  • Samle alle enheter og tjenester som helse, politi og utlendingsmyndighet under samme tak

Det hele legges til Ankomstsenter Østfold i Råde, driftet av asylmottaksbedriften HERO, med 1000 senger.

Tiltaket er i tråd med anbefalingen fra en prosjektgruppe bestående av fagfolk fra Utlendingsdirektoratet (UDI og Politiets Utlendingsenhet (PU).