De kommer igjen i nærmest årvisse intervaller - katastrofeoppslagene om at Golfstrømmen er svekket, og kanskje kan forsvinne helt. Gjerne i kjølvannet av nye forskningsrapporter som melder om urovekkende funn i ulike havområder. Til nå har ingen klart å bevise over tvil at det skjer.

Muligheten for at de store havstrømmene i verden blir svakere er igjen blitt den store snakkisen blant klimaforskere. To rapporter publisert i vitenskapstidskriftet Nature tidligere i april fant begge, med ganske ulike metoder, at mindre vann kjøles ned og synker til bunns i dypet mellom Grønland og Canada, Labradorhavet, enn tidligere. Tilsvarende funn har australske og japanske forskere nå gjort på motsatt side av kloden - i Antarktis. Disse «synke-sonene» for kaldt havvann er viktige elementer for de store, globale havstrømmene, som påvirker varmen både på land og i havet. Det varme vannet strømmer i overflaten fra ekvator til polene, kjøles ned og blir saltere og tyngre, synker, og strømmer tilbake dypt nede i havet.

Forskere mener stedene hvor varmt overflatevann kjøles ned og presses ned i havdypet er viktige motorer for globale havstrømmer (markert med rundinger). Hvis motorene stopper, frykter forskerne det får dramatiske konsekvenser for strømmen som flytter varme og kalde vannmasser rundt på kloden. Wikimedia Commons