Venstre, Frp og Høyre har lagt fram sin blågrønne regjeringsplattform. Den inneholder 13 punkter om ruspolitikk.

Halvparten av punktene går ut på å «styrke» diverse tilbud og satsinger på rusfeltet, men regjeringen kommer også med noen konkrete lovnader:

  • Stortingsflertallets ønske om å flytte ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av brukerdoser med narkotika fra justissektoren til helsetjenesten blir flyttet fra et budsjettnotat til regjeringens lovnader for hva den skal gjennomføre denne fireårsperioden.
  • Politiet skal kunne pålegge at den rusavhengige skal møtes med helserettede tiltak.
  • De blågrønne vil inkludere flere legemidler og sørge for økt valgfrihet i Legemiddelassistert Rehabilitering (LAR), samt gjennomføre forsøk med heroinassistert behandling (HAB) innenfor LAR.
  • Regjeringen er eksplisitt på at den ikke vil legalisere bruk og besittelse av narkotika.
  • Sprøyterommene er omdøpt til brukerrom: Regjeringen åpner for muligheten til «å injisere flere stoffer som gir risiko for overdosedødsfall». Nå er kun heroin tillatt. Tunge brukere skal få opplæring i overgang fra injisering til mer skånsom bruk (for eksempel røyking av heroin).

Dermed innfrir regjeringen på 2 av 7 topp prioriterte tiltak for rus-aktivister: