Foto: Filter Nyheter

Nå tar politiet lappen fra Uber-sjåførene og truer med å inndra inntekter

Siden i fjor høst har politiet avskiltet bilene til sjåfører som tas for å kjøre for drosje-apper som Haxi og Uber i Norge. Selv om Høyesterett har slått fast at å bruke slike apper for å tilby skyss ikke er å regne som å tilby persontransport «på offentlig sted», bruker politiet et annet ledd i yrkestransportlovens paragraf … Les mer…