– Denne overvåkningsmaskinen er den største trusselen – ikke den norske staten

Slik illustrerer Statssekretær Gjermund Hagesæter (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet hvordan han tror nordmenn forholder seg til balansegangen mellom personvern og overvåkning som skal bekjempe terror og kriminalitet: – Noen vil jo hevde at det er en trussel mot personvernet at man har overvåkning med kameraer. Men jeg har ennå ikke opplevd at en velger … Les mer…